Översätt den här sidan

Palomat 5. Stapla upp och staplat ner valfritt 1, 2, 3, 4 eller 5 pallar i taget. Vår smartaste Palomat som själv känner av om du vill stapla upp eller plocka ut pallar. 

Vill du t.ex. ta ut 3 pallar så välj "3" och Palomat är klar att börja jobba.

Ta ut en pall i taget..

..eller upp till 5 pallar varje gång.

Palomat 5 uppfyller Maskindirektivets krav och är utrustad med ljusridå för att eliminera risk för personskador.

Telefon: 08 – 504 900 42